Poradenstvo

Táto služba je určená pre všekých, ktorí majú záujem v rámci svojej personálnej agendy niečo zmeniť, zlepšiť, alebo pochopiť kauzalitu