Alexandra Kuročková

Alexandra Kuročková má takmer 15-ročné skúsenosti v oblasti vzdelávania, pôsobila ako lektor, mentor a kouč v rôznych oblastiach, napr. vo významnej medzinárodnej korporácii, na vysokej škole sv. Alžbety, ale i v neziskovom sektore.

Participovala na dlhodobých vzdelávacích projektoch v Taliansku a v africkom Mozambiku.

Má tiež skúsenosti s vedením ľudí a organizácií, pôsobila na líderských a manažérskych pozíciách v IBM, v neziskovej organizácii i v oblasti medzinárodnej politiky v Rade mládeže Slovenska.

V IBM získala viaceré ocenenia ako expert pre vzdelávanie. Zameriava sa na oblasť rozvoja osobnosti a koučingu, je expertom na plánovanie a dosahovanie cieľov.

Je členkou Slovenskej asociácie koučov.

V rámci školení v IBM zlepšovala komunikáciu, zvládanie námietok a ďalšie zručnosti o.i. aj v oddelení customer service.