Ing. Anton Brčka

Absolvent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a MBA štúdia OUBS Milton Keynes, senior konzultant a tréner s takmer dvadsaťročnou praxou.

Do roku 2002 pôsobil ako výkonný manažér, senior konzultant a tréner manažmentu zahraničnej poradenskej a tréningovej firme v rade slovenských a českých spoločností.

Od roku 2002 je tréner manažmentu, kouč a konzultant v rámci domácich a zahraničných projektov organizačného rozvoja firiem, zvyšovania manažérskych schopností a v oblasti zefektívnenia riadenia organizácií.