Ing. Linda Lukačková

Ing. Linda Lukačková vyštudovala Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobila ako projektový manažér pre medzinárodné projekty v SIEA alebo Sekcii auditu a kontroly na Min. financií SR. Následne sa presunula do oblastí obchodu, kde sa venovala aj vzdelávaniu v oblasti komunikácie, soft skills, manažérskych zručností. Venuje sa aj HR a náborovému procesu v oblasti IT recruitmentu v ktorej pôsobí aj ako mentor Recruitingu podľa Farebnej typológie osobnosti. Okrem týchto aktivít je certifikovaný coach a venuje sa aj oblasti osobnostného rozvoja s prvkami transakčnej analýzy a NLP, kde rada zastáva eklektický prístup – kombináciou rôznych metód dosahovať čo najefektívnejšie výsledky.