Ing. Mária Boťanská

Ing. Mária Boťanská je špecialista na marketingové a HR prieskumy, Employer branding, marketingovú stratégiu a jej aplikáciu v praxi. V tejto oblasti pôsobí takmer 20 rokov. Svoje skúsenosti nadobudla v spoločnosti GfK, Palma a a MB Brand Management.

Má 9 rokov praxe ako manažérka a trénerka pre spoločnosť Globtel, neskôr Orange.

Popri tom sa venuje aj vzdelávaniu. Je akreditovaným lektorom a členom ALKP.

Venuje sa témam ako Employer Branding, marketing a branding, ale aj témam osobnostného rozvoja a pozitívneho života. Trénuje aj relaxačné techniky a mindfulness v práci.