Ing. Peter Andrišin

Inžiniersky titul získal z Vysoké učení technické v Brne.

Je držiteľom Six Sigma Black Belt, manažment vyštudoval na prestížnej švajčiarskej IMD Business School.

Na Slovensku spoluzakladal Sony a Nike, kde pôsobil ako finančný a personálny riaditeľ.

V 1999 spoluzakladal európske účtovné centrum (EAS) v Zurichu, inicioval vytvorenie oddelenia interného auditu v rámci EU.

Slovenskú poštu š.p. v 2004 ako riaditeľ pre financie a vnútorný audit transformoval na akciovú spoločnosť, pričom trojnásobne zvýšil zisk oproti predošlému roku.

Ako riaditeľ Centra zdieľaných služieb pre finančné a administratívne služby pre krajiny EU pôsobil v Accenture a KONE.

Od roku 2010 sa špecializuje na krízový manažment a motiváciu zamestnancov.

Držiteľ európskeho ocenenia Luca Pacioli Award for Excellence a licencie Talent Keepers Coach.