Mgr. Janka Lacková

Mgr. Janka Lacková je absolventkou štúdia psychológie na UK v Bratislave. Má vyše 10 ročnú prax v oblasti náboru, riadenia a rozvoja ľudí.


Pôsobila ako Recruiting lead v spoločnosti Accenture, asessor a interviewer pre Motiv P, je certifikovanou koučkou integratívneho koučingu a vo svojej praxi dlhoročne používa metódu behaviorálneho interview. Má 2 deti a okrem iného sa venuje aj rozvoju osobnostného potenciálu u matiek na materských a rodičovských dovolenkách.


Je autorkou projektov „Ako sa nezblázniť na materskej“, „Koučing pre mamy“ a „Šťastná mama“. Je spoluautorkou knihy Mamou po 30.


Venuje sa náboru, workshopom, koučingu, assessment a development centrám, hovorí anglicky a nemecky.