Peter Novák

Peter je vyštudovaný elektrický inžinier. Vysokoškolský titul má zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, špecializácia manažment a mechanický inžiniering.

Je držiteľom Six Sigma black belt z Air Academy Colorado v USA, certifikátu inžiniera kvality od Škoda Auto Slovakia a certifikátu Kaizen asistent od Kaizen Institute Global by Massaki Imai.

V minulosti pôsobil ako lean manager v PPC Čáb, technický riaditeľ v Aweco appliances Slovakia a procesný inžinier v Inergy automotive systems a vo Philips LG systems.

Dohovorí sa anglicky.