PhDr. Zuzana Almáši Koreňová

PhDr. Zuzana Almáši Koreňová má 12ročné skúsenosti ako lektorka mäkkých zručností.

4 roky pôsobila v projekte Iuventy - KomPrax pre mladých, má 5 rokov praxe ako mediátorka, 5 rokov viedla škôlku podľa systému Montessori, 3 roky sa venovala rozvoju znevýhodnených detí.

Má 9 rokov praxe ako manažérka a trénerka pre spoločnosť Globtel, neskôr Orange.

Certifikovaná koučka RCC, Brain Based Coaching, držiteľka certifikátu Neuroleadership na metódu Results koučing.

Vyštudovala pedagogiku na UMB v Banskej Bystrici.

Dohovorí sa anglicky. Venuje sa publikačnej činnosti v oblasti vzdelávania detí a mladých, vrátane písania metodických príručiek.

Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých akreditovaných vzdelávacích programov pre mládež a dospelých.