TWI – Training Within Industry

Čo je to TWI (Training Within Industry)?

TWI je vysokoefektívna vzdelávacia metóda, ktorá implementuje základné zoštíhlujúce štandardy priamo v prevádzke zákazníka. Program je súčasťou Toyota Production System (TPS) a vedie zamestnancov ku štandardizácií TPS metód, implementuje tieto metódy do bežnej praxe a učí vedúcich pracovníkoch ich využitiu.

TWI metóda obsahuje štyri moduly:

Job Instruction - modul pre vedúcich pracovníkov, ako správne podávať inštrukcie a zaškolovať v štandardných pracovných operáciach tak, aby pracovníci pracovali správne, bezpečne a svedomito.
Job Relations - modul trénuje základy pozitívnych vzťahov medzi zamestnancami, ako zlepšovať spoluprácu s ostatnými pracovníkmi, rieši rolu vedúceho, vzťahy na pracovisku a tímovú spoluprácu.
Job Methods - praktické využitie Lean a ďalších zlepšovacích metód v bežnej praxi - modul rieši ako lepšie využívať materiály, stroje a ľudské zdroje
Job Safety - doplnkový modul zameraný na bezpečnostné zásady ako súčasť pracovných postupov - modul školí vedúcich pracovníkov ako analyzovať príčiny nehôd a zranení na pracovisku a viesť ich podriadených ako im predchádzať.
TWI tiež ponúka modul pre trénerov a školiteľov Train The Trainer

Preukázatelné výsledky:

Zakladatelia TWI monitorovali 600 firiem, aby získali dáta na vyhodnotenie ich výkonnosť. Tieto dáta nenechávajú na pochybách, že TWI sa pričinilo k výkonnosti:
86% firiem zvýšilo produktivitu o aspoň 25%
100% firiem znížilo čas na zaškolenie o 25% a viac
88% firiem znížilo pracovnú dobu o viac ako 25%
55% firiem znížilo nepodarky o aspoň 25%
100% firiem znížilo sťažnosti o viac ako 25%

KEDY využiť TWI s DMC?

Potrebujete podporiť zavedenie štíhlej výroby
Chcete udržať štandardizáciu
Potrebujete zabrániť výrobným stratám vznikajúcim kvôli nesprávnemu preškoleniu zamestnancov
Chcete zaistiť efektívne využívánie zdrojov