Total Cost of Ownership II. (Celkové náklady na vlastníctvo)

Kurz TCO I ukazuje, ako šetriť náklady pri nákupe komodít. Kurz TCO II ukazuje, ako šetriť náklady v procese nákupu. Počas kurzu definujeme a analyzujeme kľúčové kroky procesu nákupu. Pomocou kalkulačného vzorca vypočítame náklady na jednotlivé kroky procesu. Zobrazujeme skryté náklady procesu a riziká s nimi spojené. Ukazujeme spôsoby, ako náklady na proces nákupu znížiť bez negatívneho vplyvu na spoločnosť.Čo sa naučíte?

Opakovanie zo školenia TCO I. pre komodity
Jednotlivé kroky procesu nákupu a ich riziká (pravdepodobnosť, veľkosť, rozsah...)
Náklady na jednotlivé kroky v procese nákupu
Skryté náklady v procese nákupu
Možnosti optimalizácie v procese nákupu
Ako by vyzeral ideálny proces nákupu
Proces nákupu od A po Z
Vytvorenie praktických pomôcok pre nákupcov

Pracovné metódy:

teória TCO
praktické príklady
moderovaná diskusia k skúsenostiam účastníkov
praktické cvičenia v skupine (/nách v závislosti na počte účastníkov)
praktické odpovede na kľúčové otázky účastníkov pre zefektívnenie ich práce

Tréning je určený pre:

Nákupcovia, obchodníci a manažéri, ktorí naceňujú produkty a služby, naprieč všetkými odvetviami

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Total Cost of Ownership I.