NOVÁČIK NA RIADIACOM POSTE

Prínos tréningu:

Zefektívnite riadenie tímu
Stanete sa rešpektovaným partnerom pre obe strany - vyšší manažment, ako i členov tímu
Zdokonalíte si komunikačné technikypotrebné pre riadenie tímu
Osvojíte si techniky a koncept situačného manažmentu
Dozviete sa ako efektívne motivovať podriadených

Obsah tréningu:

Štýly vedenia
Identifikácia sa s rolou riadiaceho pracovníka a zmena myslenia z rádového zamestnanca na myslenie vedúceho tímu
Nástroje vedenia
Motivácia zamestnancov - najnovšie prístupy k pochopeniu motivácie
Kontrola a usmerňovanie
Delegovanie
Uskutočňovanie rozhodnutí a nesenie s nimi spojenej zodpovednosti

Tréning je určený pre:

Vedúcich zamestnancov naprieč odvetiami
Maximálne 20 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Leadership
Zvládanie konfliktov

O svoje skúsenosti sa s Vami podelí Ivana Miklovič

Ivana Miklovič, PhD. je lektorka osobnostného rozvoja. Školeniam sa venuje viac ako 10 rokov.

Venuje sa oblastiam ako osobnostný rozvoj, predajné a manažérske zručnosti.

Je autorkou tlačenej knihy Lektorské zručnosti.

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

HR skúsenosti nabrala v spoločnostiach Slovak Telekom a Slovenská sporiteľňa.

Venuje sa témam ako spin selling, efektívna komunikácia, asertivita, zvládanie ťažkých situácií, profesionálna telefonická komunikácia, zákanícka orientácia, práca s náročnými zákazníkmi, vedenie obchodných rozhovorov a ďalšie.

330 EUR bez DPH / 396 EUR s DPH

obsahuje 2x 8 hodinové praktické školenie, občerstvenie a kvalitné materiály.
Zľavy: 10% zľava pre účastníkov z verejnej správy a akademickej obce. 8% zľava pre druhého účastníka z organizácie. Zľavy nie je možné zlučovať.