Konzultatívny predaj

Prínos tréningu:

Efektívnost - zvýšenie konverzie (úspešnosti) predaja , využitie potenciálu trhu
Rast - zvýšenie predaja a osobnostný rast obchodníkov
Poradensko-konzultatívny prístup - zmena k prístupy k predaju, cena nie je jediný argument, ako využit emocný apel k predaju
Ziskovost - naplnenie (prekrocenie) plánov, primeraná marža, zisk
Retencia - budovanie dlhodobých vztahov s klientmi, komplexné služby

Obsah tréningu:

Co je konzultatívny predaj – rozdiel od ponukového, predajná technika AIDA
Prvý dojem - ako urobit prvý dojem, faktory prvého dojmu, dôležitost neverbálnej komunikácie
Aktívne pocúvanie - schopnost zachytit všetky dôležité informácie od zákazníka
Porozumiet zákazníkovi – kladenie správnych otázok, ako identifikovat skutocné potreby, pochopit NÁKUPNÝ MOTÍV zákazníka, psychológia predaja
Ako odporucit to správne riešenie - stavba správnej ponuky, využitie EMOCNÉHO APELU pri presviedcaní
Uzatvorenie obchodu - kedy a ako správne uzatvorit obchod, zvládanie námietok metódou CLEAR

Tréning je urcený pre:

Obchodníkov, klientskych poradcov, konzultantov, obchodných manažérov

Forma:

Tréning spolu s praktickými aktivitami
Využívame reálne obchodné situácie z praxe úcastníkov
Odporúcaný rozsah 2 dni

Možné nadväzujúce tréningy:

Strategický predaj