Assessment centrum

Assessment centrum je služba vhodná nielen pre HR a manažérov, ale každého profesionála, ktorý využije spätnú väzbu pre svoj ďalší rast a dosahovanie vlastných aj firemných cieľov.

Náš tím skúsených psychológov a konzultantov Vám pripraví assessment centrum na mieru, výsledkom ktorého bude detailne rozpracovaný report bez predsudkov, s odporúčaniami.

Ako Vaši externí partneri sme schopní dodať výstupy, ktoré sú objektívne a názorovo nezávislé. Alebo ako sa hovorí, doma nie je nikto prorokom.

Skúsenosti z rôznych firiem a odvetí našich konzultantov sú taktiež pridanou hodnotou. Naše AC bude zážitkom, ktorý posilní motiváciu zamestnancov či kandidátov.

Dizajnujeme, vedieme a vyhodnocujeme AC, ktoré Vám pomôže:

 • Lepšie nastaviť systém odmeňovania a vzdelávania
 • Pri plánovaní kariérneho postupu zamestnancov
 • Pri výbere zamestnancov a organizačných zmenách
 • Odhaliť potenciál a výkon zamestnancov
 • Zistiť, či sú zamestnanci na správne pracovne zaradení

Podľa potreby nasimulujeme nielen bežné pracovné situácie, ale taktiež krízové a zistíme reakcie účastníkov na stres. Kľúčové zručnosti a kompetencie si zadefinujeme s klietnom na základe pracovnej pozície, odvetia, ako aj celkových cieľov organizácie. Medzi najbežnejšie sledované kompetencie patria:

 • Komunikačné schopnosti
 • Tímová spolupráca
 • Schopnosť viesť
 • Asertivita
 • Time management
 • Riešenie problémov
 • Dosahovanie cieľov
 • Zákaznícka orientácia
 • Ovplyvňovanie
 • Práca pod tlakom

Ponúkame taktiež možnosť zážitkového AC za účasti profesionálnych hercov a taktiež možnosť tréningu vedenia AC pre Vašu HR oddelenie.

Použité nástroje našich Assessment centier

Využívame široké portfólio nástrojov, ktoré vyberáme s ohľadom na pracovné zaradenie účastníkov a Vaše ciele. Medzi ne patrí psychodiagnostika (OMi, DISC a pod.), vedomostné testy, skupinové a rolové hry, individuálne behaviorálne rozhovory, prípadové štúdie a modelové situácie, prezentácie skupín a jednotlivcov.

Pri AC pre obchodníkov hodnotíme osobnostné predpoklady, motiváciu, úroveň predajných zručnosti a vedomostí, návyky, taktiež silné a rozvojové stránky. Profil zamestnanca porovnávame s charakteristikami 1000 top obchodníkov podľa Harvard Business Review s percentuálnou odchýlkou.

Ide o Osobnostné charakteristiky obchodníka | Analyzujeme osobnostné predpoklady na obchodné pozície.

Pri motivácii sledujeme faktory Motivácie | Odhaľujeme čo motivuje obchodníka k výkonu.

Pri návykoch sú to Návyky a správanie | Sledujeme či obchodník vykonáva ties právne predajné návyky.

Pre oblast zručností obchodníka vyhodnocujeme predovšetkým Predajné zručnosti | Hodnotíme úroveń predajných a obchodných zručností pre úspech v predaji.