Category Management – Ako zákazník nakupuje

Čo všetko sa naučíte?

Úvod do problematiky Category management
definícia category management
čo je kategória
vznik a zakladateľ teórie
hlavné využitie (retailing / purchasing)
ciele category managementu 4P (Product, Price, Promotion, Placement) alebo PPPTSMI (Product / Price / Place / Time / Sales / Margin / Inventory)
nástroje dosiahnutia cieľov (assortment planning, visual merchandising, product groups, forecasting, analysis, inventory management)

Produkt – assortment planning alebo "Čo budeme predávať / čo predávame"

definícia produktu a zaradenie do kategórie
hierarchické kategórie / kategórie bez hierarchie
ako vytovriť kategórie
výber správnych produktov - detailný assortment planning
kľúčové ciele assortment planning (hrubá marža, tržby na m2, …)

Cena alebo "Ako určiť správnu cenu / výšku zľavy"

stratégia určovania cien produktov
typy promočných aktivít
cenové stratégie

Placement and promotion alebo "Umiestnenie, vystavenie a in-store komunikácia"

dizajn pôdorysu
visual merchandising
vizuálna komunikácia
plánogramy

Psychológia zákazníka pri nákupe

rozdelenie obchodu (Gold Cross, PA1, PA2, stredová ulička, čelá, palety, end-cupy, zóna pokladne)
čo si zákazník všíma a ako nakupuje - nákupný zoznam, impulzívny nákup, out of stocky, správne nastavenie cien (line-up), súťaže, POS materiály, atraktívne vystavenia, pridaná hodnota (hosteska, poradenstvo, navigácia)
ako upútať pozornosť zákazníka - leták, novinky, druhotné vystavenia, lokálna podpora predaja, vie zákazník čo všetko v obchode nájde?
psychológia - umiestenie privátnych značiek, vernostné systémy, kupónové knižky, newsletter, TV tag on, zľava v konkrétny deň, tovar pri pokladni

Analýza dát ako podklady pre category management “Ako chcete niečo manažovať, keď to neviete merať?"

zber a analýza dát
databázy produktov
ABC analýza
SFM analýza
placement performance