Rozhovory so zamestnancom – hodnotiace rozhovory

Prínos tréningu:

Poznajú Vaši ľudia Váš názor na ich prácu? Viete Vy povedať, ako sa vidia Vaši zamestnanci?
Ako hodnotia svoju prácu? Čo ich motivuje v práci? Kam sa chcú posunúť v budúcnosti?
Ak si nenájdete čas na to, aby ste so svojimi ľuďmi rozprávali, ako môžete od nich očakávať, že budú konať podľa vašich predstáv?

Obsah tréningu:

Význam hodnotiacich rozhovorov – Prečo hodnotiť? Prepojenosť na ďalšie personálne nástroje
Čo hodnotiť – Čo hodnotiť (vstup, proces, výstup), Kritéria hodnotenia, Stupnica, škála merania
Práca s otázkami – Ako využiť silu otázok pri vedení rozhovorov, Katalóg otázok do praxe
Vedenie rozhovoru s náročnými zamestnancami – Tichý typ, Arogantný typ, Prehnane sebavedomý typ, Podceňujúci sa typ
Chyby hodnotiteľa – Najčastejšie chyby a ako sa im vyhnúť
Spätná väzba od zamestnancov – Získavať či nie spätnú väzbu od zamestnancov?

Tréning je určený pre:

Manažérov, podnikateľov, HR profesionálov
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Praktický tréning s nácvikami a role-plays aj teóriou - know-how senior lektorky

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Leadership
Zvládanie konfliktov

350 EUR bez DPH / 420 EUR s DPH

Zľavy: 10% zľava pre účastníkov z verejnej správy a akademickej obce. 8% zľava pre druhého účastníka z organizácie. Zľavy nie je možné zlučovať.