Recruiting

MVAgency poskytuje služby Recruiting pre všetých, ktorí hľadajú kvalitných zamestnancov. Či už sa jedná o veľké nadnárodné spoločnosti, alebo malé firmy nie je dôležité. Rozhodujúca je kvalita a efektivita výberu. Veď predsa všetci chceme byť spokojní a mať v tíme kvalitných a správnych ľudí na správnom mieste.

Náš kolektív v MVAgency poskytuje viaceré formy náboru od jednoduchších foriem pri juniornejších pozíciách až po priame oslovenie kandidáta na vyššie pozície. Môžete sa rozhodnúť pracovať na výbere aj sami a aktívne vyhľadávať vhodných uchádzačov, no môžete celý tento process prenechať v kľude na nás, či nás osloviť s požiadavkou zapojiť sa v akejkoľvek fáze komunikácie s kandidátmi. Poskytnúť vieme pomoc i pri recruiting marketingu, multifaktorovej diagnostike, či pohovoroch kandidátov.

Vzhľadom na naše mnohoročné a široko spektrálne skúsenosti vieme poskytnúť naozaj pomocnú ruku v akejkoľvek časti náboru a výberu potenciálnych zamestnancov, či prebrať zodpovednosť od začiatku až po koniec a vy už urobíte iba finálne rozhodnutie- prijať, či nie.Pri vyhľadávaní kandidátov používame efektívne recruitingové kanály a počas komunikácie s kandidátmi volíme adekvátne metódy zisťovania potrebných kompetencií na tú ktorú pozíciu.

Naša rýchlosť a efektivita vždy záleží nielen na možnostiach trhu, ale i na spätnej väzbe od našich klientov.

Komplexný partner pre efektívne riadenie ľudských zdrojov

PERMANENT & TEMPORARY STAFFING:

• RECRUITMENT

• EXECUTIVE SEARCH

• MASS RECRUITMENT