Recruiting

Recruiting je služba vhodná pre všetých, ktorí hľadajú kvalitných zamestnancov, či už sa jedná o veľké nadnárodné spoločnosti, alebo jedno osobové firmy. Rozhodujúca je kvalita a efektivita výberu. Veď predsa všetci chceme byť spokojní a mať v tíme kvalitných a správnych ľudí na správnom mieste.

My ako spoločnosť poskytujeme viaceré formy náboru od jednoduchších foriem pri juniornejších pozíciách až po priame oslovenie kandidáta na vyššie pozície. Môžete sa rozhodnúť pracovať na výbere aj sami a aktívne vyhľadávať vhodných uchádzačov, no môžete aj celý process prenechať na nás, či nás osloviť s požiadavkou zapojiť sa v akejkoľvek faze komunikácie s kandidátmi. Poskytnúť vieme pomoc I pri recruiting marketingu, diagnostike, či pohovoroch kandidátov. Vzhľadom na naše mnohoročné a širokospektrálne skúsenosti vieme poskytnúť naozaj pomocnú ruku v akejkoľvek časti náboru a výberu potenciálnych zamestnancov, či prebrať zodpovednosť od začiatku až po koniec a vy už urobíte iba finálne rozhodnutie- prijať, či nie.

Pri vyhľadávaní kandidátov používame efektívne recruitingové kanály a počas komunikácie s kandidátmi volíme adekvátne metódy zisťovania potrebných kompetencií na tú ktorú pozíciu.

Naša rýchlosť a efektivita vždy záleží nielen na možnostiach trhu, ale i na spätnej väzbe od našich klientov.