Leadership

Prínos tréningu:

získate praktické tipy v oblasti vedenia ľudí
Zmapujete si techniky známych lídrov, ako aj spoznáte svoj vlastný štýl vedenia ľudí
uvedomíte si svoje silné stránky či ohrozenia, pri používaní preferovaného štýlu vedenia

Obsah tréningu:

Moc a vplyv
Zdroje moci a stratégie vplyvu
Rôzne prístupy k vedeniu ľudí
Manažér vs. Líder
Vodcovstvo nie je len o vás
Výber pracovníkov - základ úspechu tímu
Štýly vedenia ľudí a Identifikácia vlastného štýlu vedenia ľudí
Efektívne delegovanie
Zákonitosti každodennej činnosti úspešných lídrov

Tréning je určený pre:

manažéri, tím lídri a vedúci vo všetkých oddeleniach
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Vedenie a budovanie tímu