Diagnostika

Táto služba je určená širokému spektru spoločností, ktoré majú radi hlbšie informácie o svojich kandidátoch, prípadne už zamestnancoch a nerozhodujú sa iba na základe osobných pocitov, či preferencií. Ak potrebujete zistiť schopnosti v istých oblastiach, osobnostnú štruktúru, vhodnosť na pozíciu, potenciál v oblasti riadenia, obchodné a iné zručnosti, silné a slabšie stránky a mať k dispozícii naozaj spoľahlivé výsledky, diagnostika je nutnosť.

Poskytujeme diagnostiku pomocou klasických psychodiagnostických testov, testov schopností a zručností, či holistické diagnostické metódy.

Diagnostika môže byť súčasťou výberového procesu kandidátov z externých, no aj interných radov (napríklad Assessment Centrum pri povyšovaní na riadiacu pozíciu), či procesu rozvoja (Development Centrum), alebo nastavovania plánov a cieľov jednotlivcov, či celej spoločnosti.

Dokážeme presne nastaviť, čo je nutné preskúmať, aby ste získali potrebné informácie a vedeli ich efektívne použiť. Máme k dispozícií viaceré vysoko spoľahlivé testovacie metodiky a vieme ich na mieru nastaviť a následne interpetovať.

Ponúkame diagnostiku pomocou: https://ca-method.com/ http://dap-services.cz/methodology/ http://www.oscarmurphy.com/ https://www.cut-e.sk/