Komunikačné zručnosti – základy

Prínos tréningu:

Osvojíte si efektívne spôsoby komunikovania v rámci tímu, s nadriadeným, internými alebo externými zákazníkmi
Oboznámite sa s významom neverbálnych prejavov a naučíte sa interpretovať jednotlivé signály reči tela
identifikujete najčastejšie komunikačné chyby, ako aj to, ako sa im vyhnúť

Obsah tréningu:

Tri základné zložky ľudskej povahy
Čo sa deje počas procesu komunikácie?
Otázky ako nástroj usmerňovania a vedenia rozhovoru - ako pracovať s otázkami
Umenie porozumenia druhej strany
Časté výrazy v komunikácii a čo odhaľujú
Porozumieť stratégiám druhého
Reč tela, alebo ako sa stať pánom situácie
Budovanie vzťahov na základe komunikácie
Ako sa vyhnúť najčastejším komunikačným chybám

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Zvládanie konfliktov
Ako motivovať seba a iných