Ako viesť efektívne obchodné stretnutie

Hlavné ciele workshopu:

Naučiť sa vzbudiť dôveru a získať pozornosť zákazníka
Pochopiť oblasti záujmu zákazníka
Získať zručnosť, ako si urobiť analýzu klienta
Pochopiť nákupný motív
Pochopiť účinné počúvanie

Obsah tréningu:

Čo je za úspešným predajom?
Predaj ako proces
Budovanie spojenia a obchodných vzťahov
Vzbudenie záujmu a dôvery
Oblasti záujmu zákazníka a ich definovanie
Účinné a empatické počúvanie
Iné zaujímavé a dôležité informácie a skúsenosti z praxe

Tréning je určený pre:

Predajcov, vedúcich predajných tímov
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti. Tento prístup k predaju je vhodný predovšetkým pre obchodné projekty(komplexné riešenia), ktoré majú vysokú hodnotu, trvajú dlhšiu dobu a realizujú sa v značnom konkurenčnom prostredí.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Predajné zručnosti
Telefonická komunikácia