Jedinečné riešenia pre zákazníkov – príprava a prezentácia

Hlavné úlohy workshopu:

Pochopiť to, o čo má zákazník naozaj záujem
Ako zistiť skutočný nákupný motív zákazníka
Vedieť pripraviť jedinečné riešenie
Spoznať rôzne formy prezentácie
Dozvedieť sa, ako pútavo prezentovať riešenie pre zákazníka

Obsah tréningu:

Dajte zákazníkom to, čo chcú
Predaj ako proces
Predpoklady vypracovania jedinečného riešenia
Analýza príležitostí a potenciálu, kvalifikácia zákazníkov
Vypracovanie riešenia - časti
Staňte sa vplyvným komunikátorom

Tréning je určený pre:

Vedúcich zamestnancov naprieč odvetiami, predajcov
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti. Tento prístup k predaju je vhodný predovšetkým pre obchodné projekty(komplexné riešenia), ktoré majú vysokú hodnotu, trvajú dlhšiu dobu a realizujú sa v značnom konkurenčnom prostredí.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Predajné zručnosti
Ako viesť efektívne obchodné stretnutie