Strategický predaj

Prínos tréningu:

Oboznámite sa s kľúčovými prvkami konceptu strategického predaja pre úspešný B2B obchod
Pochopíte a analyticky rozoberiete svoju obchodnú pozíciu
Naučíte sa vytvátať víťaznú obchodnú stratégiu
Prostredníctvom shadowingu zistíte nedostatky a získate okamžitú spätnú väzbu

Obsah tréningu:

Identifikácia autorít nákupu (kto všetko rozhoduje o nákupe) a ako s nimi jednať
Varovné signály, ohrozenia predaja (red flags) a ich eliminácia pre zlepšenie predaja
Pochopenie a využitie svojich (firemných) silných stránok v predaji
Dosahovanie výsledkov, ktoré sú dobré pre vás aj pre zákazníka (Win-Results koncept)
Pochopenie ako reagujú (vnímajú) jednotlivé autority vašu ponuku, analýza postoja zákazníka
Efektívne riadenie predajného času, poznanie predajného “lievika”

Tréning je určený pre:

Obchodníkov, predovšetkým v B2B segmentoch, Manažérov obchodných tímov, Top manažérov v predaji
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Workshopová forma. Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti. Tento prístup k predaju je vhodný predovšetkým pre obchodné projekty(komplexné riešenia), ktoré majú vysokú hodnotu, trvajú dlhšiu dobu a realizujú sa v značnom konkurenčnom prostredí.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Predajné zručnosti
Telefonická komunikácia