Prepúšťacie rozhovory

Prínos tréningu:

Cieľom tohto praktického tréningu nacvičiť si techniky zvládania emočne vypätých situácií.
Účastníci si odnesú praktické nástroje, na úspešné zvládnutie prepúšťacích rozhovorov, ako aj návod, ako by mal prebiehať prepúšťací rozhovor.

Obsah tréningu:

Zasadenie Prepúšťacích rozhovorov do kontextu manažérskej práce
Najčastejšie spôsoby zvládania emočne vyhrotených situácií
Fázy vysporiadania sa pracovníka s prepustením
Komunikačné techniky vedenia rozhovoru
Vedenie prepúšťacieho rozhovoru – nácvik
Techniky zvládania námietok zamestnanca pri prepustení
Priamy nácvik vedenia tréningu, metodické odporúčania

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Hodnotiace rozhovory
Manažment zvládania konfliktov