Ako motivovať seba a iných

Prínos tréningu:

Kvalita pracovných a osobných výkonov je v podstatnej miere závislá od motivácie, s akou boli podané. Dôležitou súčasťou každého vedenia firmy je úspešná motivácia zamestnancov a taktiež vlastná vnútorná motivácia vedúcich pracovníkov. Motivovať seba samého a iných k vysokým výkonom je dôsledkom poznania a využívania adekvátnych stratégií jednania i motivácie. Tento seminár poskytuje ideálny spôsob, ako sa naučiť metódy vedenia príkladom. Poukáže na súvislosti, cesty a možnosti ako motivovať sám seba a ostatných tak, aby každý rád spravil to, čo je nutné spraviť.

Obsah tréningu:

Pozadie pojmu motivácia
Individuálna analýza východiskovej situácie
Paradigmy vo vedení spolupracovníkov
Metódy seba-motivácie a regulácia stresu
Ľudské správanie a motívy ľudského konania
nájdenie , formulovanie a komunikovanie cieľov
Stres a metódy regulácie stresu
Tipy a stratégie využiteľné v praxi

Tréning je určený pre:

Vedúci pracovníci na všetkých úrovniach
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Komunikačné zručnosti
Selfmanagement a zvládanie stresu