Finančný manažment odmeňovania

Účastníci z HR sa naučia, čo je dôležité pre motiváciu zamestnancov – odmeňovanie nielen finančné ale tzv. „all-in“ (vrátane napr. ocenenia, poďakovania a pod.) Získajú rôzne pohľady na odmeňovanie a jeho vnímanie zo strany manažmentu a zo strany zamestnancov. Zároveň sa účastníci nielen z HR alebo FR naučia, koľko takéto odmeňovanie firmu reálne stojí.
Predstavíme iné formy odmeňovania – hlavne nepeňažné. V prípade peňažných foriem si ukážeme možnosti ako na nich ušetriť, pričom zamestnanec dostane rovnakú odmenu. Aký vplyv majú zmeny legislatívy na finančný rozpočet je tiež pridaná hodnota tréningu. Uvádzame reálne príklady z praxe (aj tie pozitívne a aj tie z ktorých sa treba poučiť).Prečo (ne-)riadiť odmeňovanie? Ako riadiť odmeňovanie zamestnancov?

z pohľadu HR
z pohľadu financií
z pohľadu zamestnancov

Aký je finančný dopad legislatívnych zmien v roku 2015/2016 na HR?

Peňažné alebo nepeňažné odmeny?

Ako zostaviť finančný rozpočet pre HR?


Tréning je určený pre:

HR manažéri a špecialisti, finanční manažéri

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Vedenie a budovanie tímu 
Talent Magnet