Telefonická komunikácia

Prínos tréningu:

Spoznáte svoje silné stránky a rozvojové možnosti v oblasti práce s hlasom, komunikácie, ako i celkového vedenia telefonátov
Zvýšite profesionalitu a zachováte pozitívny dojem u partnera
Spoznáte vplyv správania telefonujúceho na image firmy

Obsah tréningu:

Zákaznícka orientácia
Vytvorenie profesionálneho dojmu z telefonátu
Význam hlasu v telefonickej komunikácii
Techniky zdokonaľovania práce s hlasom
Štruktúra telefonátov - štandardy telefonickej komunikácie
Ako zaujať - minútové pravidlo
Vedenie rozhovoru prostredníctvom otázok
Aktívne počúvanie
Najčastejšie chyby pri komunikácii
Typológia náročných volajúcich, zvládnutie jednotlivých typov
Zásady riešenia sťažností
Modelové situácie - nácvik zvládnutia situácií z praxe

Tréning je určený pre:

zákaznícka podpora, obchodníci, recepčné
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Komunikácia
Predajné zručnosti