Finančný manažment pre nefinančných manažérov

Ľudia sú zdrojom činností. Činnosti sú zdrojom nákladov. Náklady sú zdrojom toku peňazí (a problémov ak nie sú správne riadené; správne riadené náklady môžu byť zdrojom výnosov). Nie každý tok peňazí (platba) je náklad. Nie každý náklad vo firme je konečný.
Niektoré finančné výkazy sú rovnaké pre všetky firmy, iné sa medzi firmami odlišujú (často iba formou). Interné finančné výkazy sú v rámci jednej firmy rovnaké pre všetkých manažérov a oddelenia a poskytujú rôzny typ a rozsah informácií pre každú úroveň riadenia. Preto je vhodné aby sa jedného kurzu zúčastnili manažéri rovnakej úrovne, prípadne o jednu úroveň nižšie (vyššie).Čo všetko sa naučíte?

Počas kurzu vám poskytneme jednoduchý návod ako tokom financií porozumieť a vhodne plánovať činnosti z pohľadu nákladov. Poskytneme „preklad do zrozumiteľnej reči“ odborných termínov, ktoré sú často používané ale zriedka využívané. Poskytneme návod ako výkazom a analýzam rozumieť, nielen ich čítať. Poskytneme základný prehľad legislatívy, ktorý na výšku má významný vplyv (nielen pri v poslednej dobe častých zmenách sadzby dane 19% na 23% na 22% na ?), tak aby optimalizácia bola zábavou, nie obavou.


Obsah kurzu:

Legislatíva (ovplyvňujúca výšku výnosov a nákladov,…)
Finančné výkazy (druhy výkazov, forma, obsah, otvorené a skryté chyby,…)
Kontrola a controlling (podobný výraz, rozdielny obsah)
Optimalizácia nákladov a výnosov (znižovanie, zvyšovanie, zrušenie, zmena,…)
Príklady z praxe

Tréning je určený pre:

Manažéri z rôznych oddelení

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Total Cost of Ownership I.
Total Cost of Ownership II.
Finančný manažment odmeňovania