Facilitačné zručnosti

Prínos tréningu

Spoznáte pojem facilitácia a jej podstatu
Budete mať praktickú skúsenosť s využitím facilitačných techník
Naučíte sa zvládať rôzne situácie vo vzťahu s publikom

Obsah tréningu:

Rozlíšenie pojmov
Proces a obsah facilitácie
Fázy facilitačného cyklu a ich nácvik
Vybudovanie vzťahu s publikom
Moderovanie diskusie
Reagovanie na potreby skupiny
Zvládanie náročných situácií

Tréning je určený pre:

zamestnanci HR oddelenia, manažéri a vedúci vo všetkých oddeleniach, tréneri

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy

Komunikačné zručnosti
Prezentačné zručnosti s profesionálnymi hercami