Selfmanažment a zvládanie stresu

Prínos tréningu:

Osvojíte si spôsoby efektívneho riadenia a zamerania svojej energie na prioritné činnosti, čím zvýšite pravdepodobnosť dosiahnuť stanovené ciele či životné uspokojenie.
budete mať možnosť spoznať a osvojiť si techniky na dosiahnutie rovnováhy medzi prácou a oddychom.
spoznáte rôzne nástroje na predchádzanie stresu či priame zvládanie stresových situácií.

Obsah tréningu:

Základná filozofia Selfmanagementu
Kde strácam čas?
Kto je zodpovedný za váš život?
Rušiče pri práci - zlodeji času
Dlhodobé plánovanie
Zákonitosti plánovania činností počas jedného dňa
Tipy a triky efektívnej práce
Pozadie stresu
Podľa čoho spoznáte, že ste v strese
Relaxačné metódy a techniky zvládania stresu

Tréning je určený pre:

zamestnanci HR oddelenia, manažéri a vedúci vo všetkých oddeleniach
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Leadership
Rozhovory so zamestnancom