Business etiketa

Prínos tréningu:

Získate sebaistotu pri reprezentovaní firmy na verejnosti a pri obchodných rokovaniach
Spoznáte zásady obchodného a spoločenského protokolu, zvládnete pracovné a spoločenské podujatia
Zlepšíte svoje uplatnenie, kvalitu i kvantitu vzťahov vďaka pozitívneho vplyvu svojho vystupovania

Obsah tréningu:

Biznis protokol - súlad a rozdiel s diplomatickým protokolom
Spoločenská etiketa v praxi, formality
Poradie osôb, vzdanie úcty – riešenie zasadacieho poriadku, poradia osôb
Pozdravy
Predstavovanie – príprava účastníkov na stretnutia a predstavovanie, postup pri návštevách
Oslovovanie
Tykanie, vykanie v obchode a pri rokovaniach
Vizitky, pozvánky - zásady pri písaní a posielaní, postup a možnosti pozývania
Prijímanie návštevy, hostí – postup (čo pred, čo počas, čo po)
Tlačová konferencia
Spoločenské podujatia, druhy, zásady, organizácia, postup prípravy, riadenie priebehu
Pracovný obed, večera – rokovací obed - príprava, menu, zasadací poriadok, organizácia
Osobný imidž, reprezentácia osoby, firmy – na čo dbať pri úprave zovňajšku, čo si obliecť a čomu sa vyvarovať.

Tréning je určený pre:

Tréningový program je určený pracovníkom, manažérom, ktorí sa pripravujú a organizujú významné pracovné stretnutia, rokovania, návštevy a spoločenské podujatia. Je určený tiež obchodným manažérom (account manager, finanční sprostredkovatelia, realitní makléri, poisťovací poradcovia a obchodní zástupcovia), každému, kto pri svojej práci prichádza do styku so zákazníkmi a reprezentuje navonok spoločnosť a jej firemnú kultúru.

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký