Manažment zvládania konfliktov

Prínos tréningu:

Spoznáte svoj vlastný štýl zvládania konfliktov aj to, nakoľko je efektívny
Rozšírite si paletu komunikačných a vyjednávacích techník
Spoznáte osobitosti a zákonitosti riešenia konfliktov vo dvojici, či skupinového riešenia konfliktov

Obsah tréningu:

Konfliktné situácie z praxe a ako ich zvládať
Základné postoje ku konfliktom a ich vplyv na spôsob konania v konfliktných situáciách
Najčastejšie spôsoby zaobchádzania s konfliktom
Môj prístup k riešeniu konfliktov
Fázy vývoja konfliktu
Stratégie riešenia konfliktu v pracovnej či osobnej oblasti
Komunikačné techniky a nástroje na zvládnutie konfliktov
Modelové situácie

Tréning je určený pre:

Vedúcich zamestnancov naprieč odvetiami, manažérov a zamestnancov HR oddelení
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Selfmanažment a zvládanie stresu
Zvládanie konfliktov
Vedenie a budovanie tímov