Finance manager

Výkon práce: Bratislava
Nástup: dohodou
Druh pracovného pomeru: Plný úväzok, trvalý pracovný pomer

Ponúkaný plat: dohodou, od 4.000 EUR/brutto mesačne (výška odmeny závisí od skúseností a praxe uchádzača) plus bonusy, auto (aj na súkromné účely)

Popis:
Finančný manažér má na pozícií podriadené oddelenia/pozície: oddelenie účtovníctva a oddelenie controllingu a reportingu, sám reportuje priamo Managing Director.

Náplň práce:

 • Riadenie činnosti celého úseku financií v spoločnosti, riadenie, koordinácia a motivácia podriadených zamestnancov (odd. účtovníctva a odd. controllingu a reportingu)
 • Zodpovednosť za riadenie komplexného toku financií spoločnosti, za plánovanie, riadenie a sledovanie financií
 • Tvorba finančnej stratégie, finančného plánu a postupov spoločnosti, zodpovednosť za ich zabezpečenie a dohľad nad ich realizáciou
 • Príprava finančného rozpočtu, zodpovednosť za jeho implementáciu a správne prerozdelenie prostriedkov,
 • Riadenie cash flow, schvaľovanie použitia finančných prostriedkov a zdrojov v rámci svojich kompetencií
 • Spracovávanie finančných výsledkov, analýza finančnej situácie spoločnosti a v súvislnosti s ňou vypracovávanie finančných reportov pre top manažment
 • Komunikácia s finančnými inštitúciami a externými partnermi spoločnosti (audítori, banky, daňový úrad, finančné inštitúcie a pod.), participácia na finančných či daňových auditoch
 • Určovanie zásad pre vykonávanie účtovnej evidencie v rámci spoločnosti, riadenie kontrolných finančných mechanizmov, manažment systému riadenia rizík
 • Príprava interných noriem a štandardov spoločnosti, zodpovednosť za ich dodržiavanie
 • Príprava pravidelných ako aj ad hoc finančných reportov, analýz, prehľadov, výsledkov a návrhov odporúčaní pre výkonný manažment, následná komunikácia a prezentácia s vysvetlením „príbehu“ ktorý stojí za číslami
 • Participácia na aktuálnych projektoch spoločnosti kde má oblasť financií prierez, komunikácia s ostatnými oddeleniami naprieč celou spoločnosťou

Požiadavky:

 • Niekoľkoročná prax na obdobnej riadiacej pozícii (stredne veľká či veľká spoločnosť)
 • Znalosti v oblasti účtovníctva, daní, legislatívy týkajúcej sa oblasti financií
 • Skúsenosti a zručnosti v oblasti controllingu, účtovníctva, prognózovania a rozpočtovania,
 • Pokročilá úroveň PC (Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
 • Anglický jazyk – slovom aj písmom (denná komunikácia s vedením spoločnosti, prezentácia výsledkov na pravidelnej báze), nadriadený je cudzinec
 • Analytické schopnosti, schopnosť získavať a analyzovať informácie s cieľom návrhu optimálnych riešení
 • Zmysel pre detail, schopnosť rozhodovať sa a niesť zodpovednosť
 • Veľmi dobré komunikačné a organizačné zručnosti,
 • Schopnosť viesť a motivovať tím podriadených zamestnancov (schopnosť byť leadrom)
 • Integrita, lojalita, čestnosť, diskrétnosť, aktívny prístup

O spoločnosti:

Medzinárodná spoločnosť so stabilným miestom na trhu na Slovensku.


Pošlite nám Váš životopis na cv@mvacademy.sk
Radi Vám zodpovieme prípadné otázky a poskytneme bližšie informácie.
Zaslaním životopisu nám udelujete súhlas so spracuvanim osobnych udajov (podľa zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)