Vedenie a budovanie tímu

Prínos tréningu:

Zistíte ako efektívne zostaviť a riadiť tím a jednotlivé tímove role
Precvičíte si rôzne typy situačného vedenia zamestnancov
Osvojíte si techniky na zvládnutie náročných členov tímu

Obsah tréningu:

Znaky vysoko efektívnych tímov
Fázy vývoja tímu a rola manažéra v jednotlivých etapách
Zrelosť zamestnancov a voľba efektívneho štýlu vedenia
Motivácia zamestnancov - najnovšie prístupy k pochopeniu motivácie
Zvládanie náročných členov tímu
Ako zabezpečiť spoluprácu členov tímu s rôznymi cieľmi

Tréning je určený pre:

Vedúcich zamestnancov naprieč odvetiami
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Leadership
Zvládanie konfliktov