Prezentačné zručnosti s profesionálnymi hercami – intenzívny tréning

Prínos tréningu:

Naučíte sa prezentovať efektívne a pútavo
Hravou formou si precvičíte a zdokonalíte svoje prezentačné zručnosti
Osvojíte si nové techniky a triky pri prezentovaní

Obsah tréningu pre začiatočníkov:

Čo to vôbec prezentácia je
Príprava vlastnej krátkej prezentácie
Praktické používanie základných pravidiel prezentovania:

hlas ako nástroj
intenzita hlasu
rozcvička hlasového aparátu
artikulácia
sebaistý nástup
dramatická pauza
spisovná slovenčina

Prezentovanie pred ostatnými účastníkmi kurzu

Obsah tréningu pre pokročilých:

Rozcvička hlasového aparátu
Uvoľňovacie cvičenia, ktoré pomáhajú pri potláčaní trémy
Práca na samotnej prezentácii, ktorú si účastník sám prinesie:

prvý krok je nakrútenie prezentácie na video tak, ako ju prezentátor zvykne prezentovať
nasledujú kroky na odstránenie nedostatkov:

nástup
artikulácia
Pazvuky
intenzita hlasu
dramatická pauza

určenie si v prezentácii myšlienkovo súvisiace časti vychádzajúce z obsahu
uvoľňovacie vsuvky


Záverečná prezentácia po odstránení nedostatkov a jej nakrútenie na video, aby mal prezentátor jasnú ukážku toho, čo sa na kurze naučil

Tréning je určený pre:

pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť profesionálne prezentovať - pre radových zamestnancov aj pre manažérov...

Forma:

tréning s cvičeniami a videonácvikom (dostanete po školení na USB)