Delegovanie právomocí

Prínos tréningu:

Spoločne si identifikujeme najčastejšie bariéry, ktoré bránia manažérom presunúť časť práce na svojich ľudí. Zistíte, kto je najvhodnejší kandidát na prijatie delegovanej úlohy, ako aj to, ktoré úlohy je možné delegovať
Získate návod, ako by mal vyzerať spôsob zadávania (delegovania) konkrétnej úlohy vašim ľuďom, ktoré informácie je potrebné odovzdať
Na záver zistíte, čo robiť v situácii, ak zamestnanec úlohu nezvládol na požadovanej úrovni

Obsah tréningu:

Čo je a čo nie je delegovanie
Čo prinesie delegovanie manažérovi?
Bariéry efektívneho delegovania
Ako identifikovať vhodnú úlohu a vhodného pracovníka
Ako delegovať – kroky k efektívnemu delegovaniu
Post – delegovacie činnosti
Zásady úspešného delegovania
Čo robiť v situácii, ak zamestnanec úlohu nezvládne
Praktický nácvik so získaním spätnej väzby

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Vedenie a budovanie tímu
Efektívne vedenie porád