Nováčik na riadiacom poste

Miesto: Bratislava (mapa)
Cena: 420 € (350€ bez DPH)

  • Kurz naplnený na:5%

Prihlasiť sa na školenie

Prínos tréningu:

Zefektívnite riadenie tímu
Stanete sa rešpektovaným partnerom pre obe strany - vyšší manažment, ako i členov tímu
Zdokonalíte si komunikačné technikypotrebné pre riadenie tímu
Osvojíte si techniky a koncept situačného manažmentu
Dozviete sa ako efektívne motivovať podriadených

Obsah tréningu:

Štýly vedenia
Identifikácia sa s rolou riadiaceho pracovníka a zmena myslenia z rádového zamestnanca na myslenie vedúceho tímu
Nástroje vedenia
Motivácia zamestnancov - najnovšie prístupy k pochopeniu motivácie
Kontrola a usmerňovanie
Delegovanie
Uskutočňovanie rozhodnutí a nesenie s nimi spojenej zodpovednosti

Tréning je určený pre:

Vedúcich zamestnancov naprieč odvetiami
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Leadership
Zvládanie konfliktov

350 EUR bez DPH / 420 EUR s DPH

Zľavy: 10% zľava pre účastníkov z verejnej správy a akademickej obce. 8% zľava pre druhého účastníka z organizácie. Zľavy nie je možné zlučovať.