Nováčik na riadiacom poste

Prínos tréningu:

Zefektívnite riadenie tímu
Stanete sa rešpektovaným partnerom pre obe strany - vyšší manažment, ako i členov tímu
Zdokonalíte si komunikačné technikypotrebné pre riadenie tímu
Osvojíte si techniky a koncept situačného manažmentu
Dozviete sa ako efektívne motivovať podriadených

Obsah tréningu:

Štýly vedenia
Identifikácia sa s rolou riadiaceho pracovníka a zmena myslenia z rádového zamestnanca na myslenie vedúceho tímu
Nástroje vedenia
Motivácia zamestnancov - najnovšie prístupy k pochopeniu motivácie
Kontrola a usmerňovanie
Delegovanie
Uskutočňovanie rozhodnutí a nesenie s nimi spojenej zodpovednosti

Tréning je určený pre:

Vedúcich zamestnancov naprieč odvetiami
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Leadership
Zvládanie konfliktov