Manažment zmeny

Prínos tréningu:

Účastníci budú vedieť identifikovať jednotlivé fázy, ktorými prechádza celý proces zmien, ako aj spoznať najčastejšie príčiny, ktoré bránia zamestnancom prijať zmeny.
Vyskúšate si rôzne techniky a metódy na elimináciu odporu k zmene a uľahčenie zavádzania zmeny vo vašom prostredí.
V konečnom dôsledku na základe tréningu zvýšite kvalitu profesionálneho zvládania pracovných situácií v čase zmien.

Obsah tréningu:

Prečo je zmena potrebná
Vnútorné a vonkajšie faktory zmeny
Úloha misie, vízie a stratégie v procese zmeny
Roly, ktoré zastávame v čase zmien
Cyklus prežívania zmeny a rola manažéra v jednotlivých fá¬zach
Príčiny odporu k zmenám
Metódy prekonávania odporu k zmene
Trojfázový model zmeny: príprava, realizácia zmeny, upevnenie
Stratégie zmeny, charakteristiky a vhodnosť použitia
Základné princípy úspešného manažmentu zmien

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Manažment zvládania konfliktov
Ako motivovať seba a iných