Efektívny nákup

Prínos tréningu:

Získate poznatky a vedomosti a zručnosti z oblasti riadeného nákupu a investícií
Naučíte sa metódy a postupy, ako sa pripraviť na vyjednávanie s dodávateľom a hodnotiť ho
Osvojíte si techniky budovania vzťahu s dodávateľom aj pri využívaní elektronických aukcií

Obsah tréningu:

nákup – moderná tvorba zisku
osobnosť nákupcu – komunikácia, vyjednávanie, taktiky
etika nákupu v prostredí verejného obstarávania
plánovanie a nákupné procesy
analýzy, metodiky, hodnotenie dodávateľov, nákupný procurement, TCO model pri nákupe (Total Cost of Ownership)
elektronické aukcie – e-technológie, e-procurement,
prenos rizík na dodávateľa

Tréning je určený pre:

Majitelia firiem, strategickí nákupcovia, spolupracovníci z oddelenia nákupu

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický
Nemecký

Možné nadväzujúce tréningy:

Total Cost of Ownership I.
Total Cost of Ownership II.