O Nás

Tréningy na mieru z našej ponuky Vám pomôžu:

zlepšiť kreativitu a inovatívnosť zamestnancov
znížiť konflikty na pracovisku či stres
zlepšiť schopnosť zamestnancov prezentovať seba a spoločnosť
znížiť náklady v nákupnom oddelení
zlepšiť náborový proces či talent manažment
zvýšiť predaj
zlepšiť hodnotenie zamestnancov zákazníkmi
zlepšiť tímovú spoluprácu či internú komunikáciu
zvýšiť asertivitu zamestnancov a podávanie zlepšovákov
zvýšiť produktivitu práce a znížiť tak náklady

Metódy a nástroje, ktoré využívame na našich praktických tréningoch:

Facilitovaná práca v skupinách – úlohy a prípadové štúdie
Diskusie a zdielanie názorov, výmena skúseností
Modelové situácie natáčané na videokameru a spätná väzba pre účastníkov
Sprostredkovanie teórie, praktických skúseností a poznatkov lektora
Hry, osobnostné dotazníky a testy
Počúvanie audionahráviek zamestnancov a shaddowing

Všeobecné informácie:

IČO: 47 368 951
DIČ: 2023837420
IČ DPH: SK 2023837420
DUNS: 361420734
BvD ID: SK47368951
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK9802000000003171743953

Spoločnosť je zapísaná v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie

View MVA Slovakia s. r. o. profile on Ariba Discovery

 

MVA Slovakia s. r. o.