Predajné zručnosti

Prínos tréningu:

Zistíte viac o psychológií predaja a asertivite v predaji
Precvičíte si rôzne typy obchodných rozhovorov a reakcie na odpovede klientov
Osvojíte si techniky potrebné na jednanie s rôznymi typmi zákazníkov

Obsah tréningu:

Psychológia predaja, asertivita v predaji
Sebapoznanie a sebahodnotenie - zhodnotenie vlastnej sebaprezentácie a pôsobenia na okolie, sebadôvera a sebamotivácia – ich význam pre úspešnosť predajcu
SWOT analýza vlastných predajných zručností
Typológie osobností, odporúčania pre správanie sa k rôznym typom zákazníkov, aktívny nácvik
Obchodný rozhovor – štruktúra a fázy
Poznanie svojho portfólia zákazníkov, aktívna práca so zákazníckymi údajmi, identifikácia príležitostí na akvizíciu a ďalší predaj
Manažment regiónu a riadenie obchodných príležitostí s ohľadom na predajné ciele

Tréning je určený pre:

Všetkých obchodníkov a obchodných vedúcich
Maximálne 12 účastníkov

Forma:

Tréning realizujeme na mieru priamo pre Vašich zamestnancov a na základe analýzy potrieb zostavíme také cvičenia a praktické ukážky, ktoré sú v súlade s cieľmi Vašej spoločnosti.

Tréning vieme zrealizovať v jazykoch:

Slovenský
Anglický

Možné nadväzujúce tréningy:

Strategický predaj