Ing. Marcel Veršovský

Má dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodu a predaja na obchodných aj manažérskych pozíciách. Rozvoju obchodníkov ako lektor a konzultant sa venuje už niekoľko rokov. V súčasnosti sa špecializuje na zdokonaľovanie sales zručností tak isto aj tréningy zamerané na telefonickú komunikáciu, problémové situácie v telefonickom rozhovore, budovanie vzťahov so zákazníkmi, manažérske a HR poradenstvo pre obchodné tímy.

Je tvorcom hodnotiaceho nástroja portálu slúžiaceho na hodnotenie predajných predpokladov a zručností obchodníkov či obchodných manažérov.

Vyštudoval The Open University Business School, Milton Keyes, Anglicko s profilovými predmetmi stratégia, marketing, ľudské zdroje a tak isto aj City University Bratislava s profilovými predmetmi riadenie ľudí, financie, vzťah so zákazníkmi.