Ria Marie Júdová

Od roku 1996 rokov pôsobí ako lektor, kouč a konzultant. Vyštudovala marketing na City University Bratislava; program AIVD - Lektor vzdelávania dospelých pri UK Bratislava, program ACSTH -Integratívny koučing a ďalšie.

Jej parketou sú tréningy soft skills, rozvoj manažérskych a obchodných zručností, ako aj komplexný rozvoj osobnosti. Realizuje tímové školenia aj individuálne koučingy, facilituje firemné riešiteľské workshopy. Je konzultantom pre kvalitné prozákaznícke služby, HR systémy a procesy, efektívne a tvorivé interné prostredie. Realizuje Development Centre, Assessment Centre, Mystery Shopping, Mystery Calling. Jej programy absolvovalo viac ako 18 tisíc účastníkov, ktorí oceňujú vysoko praktické zameranie jej programov, prispôsobenie sa potrebám rôznych cieľových skupín, dynamiku a neformálnu atmosféru. Používa metodiku 30:70 (30 % informácie a 70% praktická interaktívna časť, riešenie konkrétnych situácií z praxe, riadená diskusia, tímové a individuálne aktivity, výukové videá, modelové situácie so spätnou väzbou. Jej cieľom nie je školiť, ale inšpirovať a preniesť veci do praxe, implenentovať ich do života účastíkov.

Je nevyliečiteľný optimista so životným krédom “Ak sa chce, dá sa všetko”. Svoju energiu zameriava na veci pozitívne, riešiteľné a prinášajúce požadovaný výsledok.