Ing. Peter Chvála

Vysokú školu vyštudoval v Bratislave. Je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave, kde vyštudoval smer účtovníctvo a audítorstvo. Svoj profesionálny život zasvätil finančnému. Viac ako 15 rokov pracoval v bankovníctve a poisťovníctve. V rámci svojej profesionálnej kariéry sa dokázal od pracovníka bankovej pobočky vypracovať cez regionálneho riaditeľa až na riaditeľa celej obchodnej siete v nadnárodných poisťovniach.

Vytvára dlhodobé a funkčné stratégia predaja. Venuje sa budovaniu a rozvoju obchodných tímov. Svoje skúsenosti, vedomosti a zručnosti využíva pri nastavovaní efektívnych predajných procesov s dôrazom na obchodných manažérov s cieľom dosahovať rast obchodných výsledkov jednotlivcov a celých tímov.

Medzi jeho silné stránky patrí komunikatívnosť, inovatívnosť a kreativita. Jeho skvelé komuniačné a prezentačné zručnosti mu napomáhajú k dosahovať výsledky vo všetkom čomu sa venuje.